Tagi kölcsön miatti kötelezettség elengedése

2012. február 22.

A kötelezettség elengedésének számviteli vonzata:Az Sztv. 86. § (3) bekezdésének h) pontja alapján az elengedett kötelezettségetrendkívüli bevételként kell lekönyvelni, ezzel az adott évi adózás előtti eredmény növekszik.Az “elengedőnél” ez rendkívüli ráfordítás.Társasági adó tv: 2010-től hatályon kívül helyezték a . 7. § (1) bekezdésének ...

tovább »

Iparűzési adó és közvetített szolgáltatás

2011. december 22.

A helyi iparűzési adó számításánál levonható/csökkentő tételként való érvényesítéséhez legfontosabb tudnivaló: A Helyi adó tv ( Htv.) és a Számviteli tv. (Szvt.) szabályozza a közvetített szolgáltatások fogalmát. (Htv. 52. §-ának 40. pontja és Számviteli tv. 3. §-a (4) bekezdésének 1.pontja ). “ 4) E törvény alkalmazásában1. közvetített ...

tovább »