Készpénz mozgatás az EU határain - NAV közlemény

Mi a szabály?

Amennyiben Ön 10 000 euró vagy azt meghaladó összegű készpénzzel (akár különböző pénznemekben), vagy ennek megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszközzel (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk stb.) kíván belépni az Európai Unió területére illetve elhagyni azt, a vámhatóságnak köteles erről írásban nyilatkozatot tenni.

 

Bejelentési kötelezettség alá eső pénzeszközök:

 • valuta - bankjegyek és pénzérmék, amelyek csereeszközként forgalomban vannak pl.: magyar forint, euró, angol font, amerikai dollár, bolgár leva, lengyel zloty, román lej, izraeli sékel… stb.;
 • átruházható értékpapírok, pénzügyi eszközök, amelyek vagy fiktív kedvezményezett részére – korlátozás nélkül – bemutatóra szólnak, vagy olyan jellegűek, hogy tulajdonjoguk az átadással kerül átruházásra;
 • aláírt, de a kedvezményezett nevét nem jelző hiányos értékpapírok
  • pl. utazási csekk;
  • csekk,
  • váltó  
  • fizetési megbízás.

A készpénz-bejelentési kötelezettség nem vonatkozik: 

 • a nemesfémekre;
 • az aranyra;
 • a drágakövekre;
 • az olyan valutára, amely már nem minősül érvényes fizetőeszköznek;
 • a régi érmékre (gyűjtőknek szánt érmék) és a nemesfémből készült érmékre;
 • a nem átváltható bankjegyekre és pénzérmékre;
 • az elektronikus kártyákra.

 

Miért van az utasnak készpénz-bejelentési kötelezettsége az Európai Unió külső határain?

A külső határokon fellépő készpénz-bejelentési kötelezettség az Európai Unió pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni stratégiájának szerves része.

 

Készpénz-bejelentés

A készpénz-bejelentési kötelezettségnek az utas írásban köteles eleget tenni meghatározott formában, az Európai Unió tagállamaiban egységesen alkalmazott készpénzbejelentő-nyilatkozaton. A nyilatkozat angol és magyar nyelven nyújtható be, és letölthető innen:

Készpénzbejelentő-nyilatkozat magyar verzió: (CDF_HU.pdf)

Készpénzbejelentő-nyilatkozat angol verzió/ EU cash declaration form English version: (CDF_EN.pdf)

Figyelem: Fentiek mellett az Európai Unió néhány tagállamában léteznek külön ellenőrzési és nyilatkozattételi előírások az európai unión belüli készpénzforgalomra. Erről érdemes tájékozódni az utazás során érintett országok magyarországi diplomáciai képviseletein.

 

Mi történik, ha az utas nem tesz eleget készpénz-bejelentési kötelezettségének?

A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szabályozó 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény alapján, aki a nyilatkozattételi kötelezettségét tévesen, hiányosan vagy egyáltalán nem teljesíti, annak terhére a nála lévő pénzösszeg 10%, 40%, 60%-nak megfelelő összegű bírság kerül kiszabásra (az összeg nagyságától függően). A bírság helyszínen történő megfizetésével kapcsolatos intézkedéséket a vámhatóság kezdeményezi. Amennyiben a bírság a helyszínen nem kerül megfizetésre, az annak megfelelő összeget a vámhatóság jogosult és köteles visszatartani.

 

További információ megtalálható az Európai Bizottság Adózási és Vámunió Főigazgatóság hivatalos honlapján:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/cash_controls/index_en.htm