Saját tőke adatainak átrendezése a 2016.évi szabályoknak megfelelően

Ahogyan az már ismeretes, 2016-tól változások léptek életbe a Számviteli tv-ben. A korábbi években jobbára a jogharmonizáció ill. gyakorlati megfontolások indokolták: az új Ptk-val való összhangba-hozás ill. adminisztráció egyszerűsítési törekvések. A 2016. évi változások egy jelentős része az EU 2013/34. Irányelvének kötelező hazai jogrendbe történő átültetése kapcsán került a törvénybe, egy másik része pedig kihasználva a törvénymódosítás adta lehetőségeket, a korábbi évek hiányosságainak átfogó orvoslására született meg. Ezek a változások kihatnak a beszámoló készítésére és azt alátámasztó könyvvezetésre is.

A 2015-ös évet még a régi szabályok szerint kellett zárni, azonban az adatokat a 2016-os üzleti évről szóló beszámolóban is fel kell majd tüntetni. Az összehasonlíthatóság érdekében a 2015-ös adatokat át kell majd forgatni, annak érdekében, hogy a 2016-os adatokkal összevethetőek legyenek.

Ahhoz, hogy a 2016. évi beszámoló mérlegében a saját tőke megelőző (2015.évi záró) adatai a 2016. évi szabályoknak megfelelően kerüljenek kimutatásra, a záró adatokat vissza kell bontani az adózott eredményig. Ez pedig a mérleg szerinti eredmény és a 2015. üzleti évre vonatkozóan jóváhagyott osztalék összege. Ebből következően – ha van ilyen – a rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott osztalékkötelezettség összegét nulla értékben kell szerepeltetni a mérlegben annak érdekében, hogy a mérlegfőösszeg ne változzon. A 2016. üzleti év nyitását követően azonban ezeket a módosításokat könyvelni nem szabad, hanem majd csak a 2016.évi mérlegben kimutatni.

Vagyis 2016. évi üzleti év nyitását még a 2015. évi záró mérleg főkönyvi számokra kell elvégezni, majd a nyitást követően a mérleg szerinti eredményt át kell vezetni az eredménytartalék számlára. Ezután a Mérleg szerinti eredmény főkönyvi számla helyett/mellett nyissunk meg egy 2016. évtől használandó Adózott eredmény főkönyvi számot. 
Évvégén a főkönyvi zárásnál a 493. Adózott eredmény elszámolása számla egyenlegét a 419. Adózott eredmény számlára kell átvezetni.