Számviteli önellenőrzés és "háromoszlopos" mérleg

Mára egyszerűbbé tette a vállalkozások életét az a 2013-ban életbe lépett szabályozás, hogy  a törvényalkotók teljesen egészében törölték a lényeges hiba fogalmát és minden ehhez kapcsolódó ismételt közzétételi kötelezettséget. Sőt, egy átmeneti rendelkezés lehetővé teszi, hogy már a 2012-ben feltárt lényeges hibákkal összefüggésben is az ismételt közzététel elhagyható.

Ezzel együtt módosult a jelentős összegű hiba meghatározása is. A módosítás értelmében – ha a számviteli politika ezt másképpen nem szabályozza – az számít jelentős összegű hibának, ha az évente feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét módosító, előjeltől független együttes értéke meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, de ha az nem éri el az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.
A korábbi szabály szerint 1 millió forint alatti hiba és 500 millió forintot meghaladó, de a 2%-os mérlegfőösszeget el nem érő hiba esetén is három oszlopos mérleget kellett készíteni.
Az új szabály 1 millió forintos alsó határából a legkisebb cégeknek származik könnyebbsége, a nagy cégeknek pedig csak akkor kell külön kimutatni a korábbi éve(ke)t érintő hibá(ka)t, ha azok összege eléri a saját mérlegfőösszegének 2%-át.

A háromoszlopos beszámoló készítésére vonatkozó szabályokat a Szt 19. paragrafusa tartalmazza:

” (3) ...Amennyiben az ellenőrzés az előző üzleti év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó – a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerőssé vált megállapítások miatti – módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyévi adatainak. Ez esetben a mérlegben is, az eredménykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző üzleti év adatai, a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok.”

Vagyis ha a hibát 2013-ben javítjuk, akkor a három oszlop tartalma:

  • előző üzleti év (2012)
  • lezárt évre vonatkozó módosítások
  • tárgyévi adatok (vagyis a 2012, amelyik nem tartalmazza a módosításokat)

A középső és a harmadik oszlop összesenje egyezik meg a tárgyévi főkönyvi kivonattal.