Tagi kölcsön miatti kötelezettség elengedése

A kötelezettség elengedésének számviteli vonzata:
Az Sztv. 86. § (3) bekezdésének h) pontja alapján az elengedett kötelezettséget
rendkívüli bevételként kell lekönyvelni, ezzel az adott évi adózás előtti eredmény növekszik.
Az “elengedőnél” ez rendkívüli ráfordítás.
Társasági adó tv: 2010-től hatályon kívül helyezték a . 7. § (1) bekezdésének ly) pontját, aminek alapján a rendkívüli bevételként lekönyvelt elengedett kötelezettséget társasági adóalapot csökkentő tételként lehetett figyelembe venni.Így ez egyszerűen a bevételt növeli.
(Viszont –függően az elengedés időpontjától, ill. a ténylegesen addig az időpontig megfizetett kamat mértékétől – beléphet az ún.alultőkésítés: Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének j) pontja szerinti adóalap növelő tétel).
Az “elengedő”-nél , hitelezőnél viszont –a rendkívüli ráfordításai között kimutatott elengedett kamat-követelés összege – nem a vállalkozás érdekében elismert költség, ezért azzal meg kell növelni az adózás előtti eredményét. (Kivéve , ha a “juttatásban részesülő “ nyilatkozik ,hogy a juttatás bevétele nélkül számított eredménye sem lenne negatív – Tao tv 3.sz mell. “A” fejezet 13.pont. Szintén nem kell az adózás előtti eredményét megnövelnie,ha belföldi , nem kapcsolt vállalkozással szembeni követelést enged el – Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének h) pontja ).
Illeték: Az Illeték tv. 11. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajándékozási illeték tárgya a vagyoni értékű jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás. Az Itv. 102. § (1) bekezdésének d) pontja alapján pedig vagyoni értékű jognak minősül a követelés is.
Az Itv. 17. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján mentes az ajándékozási illeték alól a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás – ideértve a követelés-elengedést és a tartozásátvállalást is – útján történő megszerzése.
De nem mentesül a társaság az ajándékozási illeték megfizetése alól akkor, ha a magánszemély tag engedi el a tagi kölcsön nyújtásából származó követelését.
Vagyis a magánszemély tagokkal szemben fennálló kötelezettség –elengedés miatt gazdasági társaságnak illetékfizetési kötelezettsége keletkezik.
(Az illetékkötelezettség az Itv. 3. § (2) alapján az elengedésről kiállított okirat aláírásának a napján keletkezik és az a vagyoni előnyt szerző társaságot terheli. Ezt az It. 11. § (2) bekezdése ill. a 91.§. alapján az APEH részére 30 napon belül kell bejelenteni, amely a bejelentés alapján veti ki az illetéket.
Az illeték mértékét az Itv. 12. § (1) bekezdésének b) pontja , annak a III. Minden más megajándékozott terhére része tartalmazza határozza meg. : 18 móFt-ig 21%, 18 mó feletti rész ,35móFt-ig 30% , a 35 mó Ft feletti részre pedig 40%
Az elengedett tagi kölcsön személyi jövedelemadó vonzata: A magánszemély által nyújtott tagi kölcsön – és kamata – elengedése esetén a magánszemélyt sem adó-, sem illetékfizetési kötelezettség nem terheli.
(Az Szja-tv. 4. §-ának (1) és (2) bekezdése tartalmazza azt, hogy a személyi jövedelemadó szempontjából mi tekinthető jövedelemnek, illetve bevételnek. A magánszemély adózott pénzéből nyújtott kölcsön nem tartozik ide, tehát elengedése nem keletkeztet a magánszemélynél adófizetési kötelezettséget.)