NAV pofátlansághoz törvényi szabályozás?

Júliusban adta hírül az Index ("Ilyen pofátlanul még soha nem büntetett a NAV"), hogy a NAV elnökének belső körlevele alapján nem lehet visszaigényelni a túlzóan magas végkielégítések 98 százalékos különadóját, amelyikről  először a  strasbourgi bíróság, ezután  pedig a magyar Alkotmánybíróság  mondta ki, hogy sérti az emberi jogokat és nemzetközi szerződésbe is ütközik. A NAV azzal érvelt, hogy az Alkotmánybíróság az érintett jogszabályt nem semmisítette meg, és annak alkalmazását kizárólag a bíróságok számára tiltotta meg.

Az adózás rendjéről szóló törvény külön szabályt tartalmaz arra, hogy hogyan kell egy esetleges AB-döntés után a korábban már befizetett adót ún. adó visszatérítés iránti  kérelemmel visszakérni. Erre viszont az AB-döntés meghozatalától kezdve csak 180 napjuk van az adózóknak, ami augusztus végén lejárt.

A belső körlevél  szerint, aki önellenőrzés keretében  kéri, azt ellenőrizni kell és meg is kell büntetni. Aki  pedig nem önellenőrzéssel, hanem  más nyomtatvánnyal, vagy egy egyszerű levéllel próbálkozik: őket arra kell felhívni, hogy nyújtsanak be önellenőrzést – amit a körlevél alapján viszont el kell utasítani, az adózót ellenőrizni és büntetni kell. A körlevél szerint  figyelmeztetni kell az adózót, hogy az önellenőrzés a „benyújtását követően vizsgálat alá vonható”.

Az ügy kapcsán a a Miniszterelnökség azt mondta: a 98 százalékos különadó visszafizetésének módjáról szóló jogszabályt készít elő.

A  napokban  a kormány a parlament elé terjesztette azt a törvényjavaslatot, amelynek egyik része a 2 millió feletti végkielégítéseket az elmúlt években sújtó 98 százalékos különadó elszámolásáról rendelkezik úgy, hogy helyette alacsonyabb mértékű átalányközterhet állapít meg.

A javaslat szerint az a magánszemély, akinek jövedelmét 98 százalékos adóval sújtották, az állami adóhatósághoz intézett kérelmében, az adó megállapításához való jog elévülési idején belül kezdeményezheti, hogy az adóhatóság a kötelezettséget törölje.

 A javaslat szerint az adóhatóság az érintett jövedelem után, a kötelezettség eredeti esedékessége napjára vonatkozó hatállyal átalányközteher-kötelezettséget állapít meg. Ha a 98 százalékos adómértékkel a különadót a 2010. adóévre kellett megállapítani, akkor az átalány 40 százalék, a 2011. adóévre 15 százalék, a 2012. adóévre 20 százalék, a 2013. adóévre pedig 25 százalék az átalányközteher mértéke. 

Az új rendelkezéseket a hatálybalépéskor folyamatban lévő adóigazgatási eljárásokban is alkalmazni kell, ill. a korábban az önellenőrzéssel kapcsolatban benyújtott jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos eljárásokat az új szabályok szerint kell lefolytatni. 

Amennyiben a magánszemély a 98 százalékos adómértékkel megállapított adókötelezettségét az adóbevallásban az új szabályok hatálybalépését megelőzően már csökkentette, illetve a különbözetet visszaigényelte - kivéve, ha a visszaigénylésre azért került sor, mert nem állt fenn a különadó-fizetési kötelezettség -, az adóhatóság ellenőrzés keretében hivatalból állapítja meg az átalányközteher-kötelezettséget, akkor is, ha az érintett bevallással kapcsolatban korábban már ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményező vizsgálatot végzett.