Rezsiszívatás?

Eddig még csak az érintett közműcégeket , de azokat annál inkább foglalkoztatja egy , a közelmúltban hatályba lépett  fogyasztóvédelmi célú jogszabály módosítás .  Akár ezres nagyságrendű  is lehet azoknak a  hazai áram-, gáz-, víziközmű és elektronikus hírközlő cégeknek a száma, akiknek december 31-ig tanúsíttatniuk kell a számlázási rendszerük zártságát.

 Bár a jogszabályi kötelezettség ( első változata már a tavasszal ) életbe lépett, eddig csak egy auditor cégről lehet tudni, hogy megfelelhet a követelményeknek, A feltételek szerint a tanúsítónak szerepelniük  kell az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonságilag átvilágított beszállítókat tartalmazó titkos jegyzékén, fel kell tudni mutatnia egy legalább hároméves, akkreditált státuszt igazoló okiratot, három referenciát, valamint rendelkeznie kell két szakirányú képzettségű és gyakorlatú „felsőfokú szakemberrel”, biztosítási szabályzattal és tanúsított „informatikabiztonsági irányítási rendszerrel”.

A szabályozás célja, hogy  -  bár   a közműcégekkel szemben eddig nem merült föl olyan gyanú, hogy észrevétlenül módosítani  próbálták volna az adatbázisaikat és a fogyasztóvédelmi statiszták szerint  az évi több tízmillió számlakibocsátáshoz mérten elenyésző a néhány ezer számlapanasz -  a  díjakat „hibátlanul számolják ki”, és hogy ne lehessen észrevétlenül módosítani az adatokat. .

A szabályozás több kérdést nyitva hagy: nem teszi egyértelművé, hogy mit jelent a számlázási rendszerelemek zártsága, vagy, hogy melyek az általános információbiztonsági zártsági követelmények. De nem teljesen egyértelmű az érintett szolgáltatók és szolgáltatások köre sem. Nem  világos az sem, hogy egy audit mennyi időre szól és hogy milyen  feltételek változása esetén kell felülvizsgálni, megismételni? (pl áfa változás vagy szervezeti módosulás vagy szoftver frissítés stb). A számlán fel kell-e  tüntetni? Vagy a fogyasztó kérheti-e  a tanúsítványt?

A szolgáltatók a legnagyobb problémát mégis abban látják, hogy a feltételeket eddig egyedül igazoló  auditor  -  a HunGuard  Kft  –  a vállalási ideje  „alaphelyzetben” három hónap.  Az – igaz 2013.év végi – nyilvános adatok szerint a társaságnak két alkalmazottja van, nekik az év végég több száz  (de lehet , hogy ezernél  is több ) auditot kellene megcsinálniuk. Ez a – monopol  jellegű díjazás mellett – a december 31-i határidő tarthatatlanságának a kockázatát hordozza .

A helyzet tehát az e-pénztárgépre való átállás képét mutatja, de annál súlyosabb következményekkel is akár: ha a szolgáltató nem tud számlázni vagy az érvénytelen számla alapján a fogyasztó megtagadja a fizetést, rövid időn belül működésképtelenséget, csődhelyzetet és ellátatlan fogyasztók széles körét okozhatja.