Megkezdte működését a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 12. § (4) bekezdése szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara külön jogszabály szerint – a területi kereskedelmi és iparkamarák bevonásával – biztosítja a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) működésének feltételeit.

A TSZSZ vezetőjének kinevezése még folyamatban van, ugyanakkor a vezető-helyettesének, Csermely Gábornak és 121 tagjának miniszteri kinevezése már megtörtént (további tagok kinevezése még ugyancsak folyamatban van). 

Mindezek alapján a TSZSZ a működését 2013. augusztus 12-vel megkezdi, a TSZSZ eljárásának lefolytatását kezdeményező kérelmek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően benyújthatóak.

Kérelmek benyújtásának rendje: 

A TSZSZ eljárása az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződésben meghatározott helyszín szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál (MKIK) a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően a 2013. évi XXXIV. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kezdeményezhető. 

Amennyiben a vitatott szerződésben rögzített tevékenység teljesítésre vonatkozó helyszíne több területi kereskedelmi és iparkamara illetékességi területére terjed ki, akkor az eljárást kezdeményező fél székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy az MKIK-nál kezdeményezhető az eljárás. 

A kérelmek benyújtására vonatkozóan formai előírást a jogszabályok nem tartalmaznak. Így a kérelem és annak mellékletei érkezhetnek papír alapon vagy elektronikus úton. A benyújtásnál az elektronikus formát preferáljuk, mivel a további ügyintézés is elektronikus módon történik. 

A területi kereskedelmi és iparkamarához benyújtott kérelmet a kamara a beérkezés napján továbbítja a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezetője részére.

 A kérelmek az alábbi címekre nyújthatók be:

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Elektronikusan: tszsz@csmkik.hu , postai úton: 6701 Szeged, Pf. 524

CSMKIK kapcsolattartó: Kovácsné Szilágyi Katalin innovációs munkatárs

tel: 62/554-250/136-os mellék , e-mail: szilagyi.katalin@csmkik.hu

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Elektronikusan: kerelem@mkik-tszsz.hu

A TSZSZ működésének jogszabályi hátteréről, a szolgáltatás igénybevételének, a kérelmek benyújtásának rendjéről a kapcsolódó dokumentumokból részletesebben tájékozódhat.