Szigorodtak a készpénzfizetés szabályai

2013. évtől kezdődően szigorodtak a készpénzfizetés szabályai!

Az új rendelkezés szerint a pénzforgalmi bankszámla nyitására kötelezett adózók adóköteles tevékenységük keretében

· egymás között

· havonta,

· szerződésenként

· áfával növelten

legfeljebb 1,5 millió forintot meg nem haladóan egyenlíthetik ki a szerződés szerinti ellenértéket készpénzben.

Amennyiben a felek között több szerződés alapján is történik készpénzfizetés és megállapítható, hogy ez nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra, akkor ezekre a szerződésekre teljesített készpénzszolgáltatást összevontan kell figyelembe venni.

A 1,5 millió forintot meghaladóan teljesített készpénzszolgáltatás után 20%-os mulasztási bírság vethető ki. A bírság kiszabása vonatkozik a készpénz kifizetőjére (vevő), és a kifizetés jogosultjára (szállító) is.

Az adóhatóság bármilyen tárgyú ellenőrzés (pl. áfa ellenőrzés vagy adatgyűjtésre vonatkozó ellenőrzés) keretében megállapíthatja jogszabály megsértését.

Továbbra is életben van az Art 17. § (9) bekezdése, amely szerint az adózó, a készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének - a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével - be kell jelentenie

· a kapcsolt vállalkozások között létrejött, 1 millió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást,

· egyéb esetben a 2 millió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást.

Tehát a kapcsolt felek közötti 1 millió forintos készpénzes ügylet ugyan megengedett, de azt be kell jelenteni.