Szolgáltatások

Könyvvizsgálat

 • Éves beszámolók könyvvizsgálata
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
  • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
  • a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 2007. évi LXXV. törvény
  • a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok szóló jogszabályok szerint
 • Társaságok átvilágítása
 • Apportértékelés
 • Könyvvizsgálat különböző hatóságok megbízásából
 • Belső ellenőrzési feladatok ellátása

Számvitel

A számviteli törvény és az adótörvények előírásai szerint könyvvezetési és adóbevallási feladatok ellátása.

 • Főkönyvi könyvelés a kettős könyvvitel rendszerében
 • Analitikus nyilvántartások vezetése
 • Éves zárlat elkészítése, beszámolók összeállítása
 • Könyvviteli nyilvántartásokban, beszámolókban szereplő adatok elemzése, gazdasági döntést megalapozó következtetések levonása
 • Évközi és év végi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése
 • Képviselet ellátása az adóhatóságok előtt
 • Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval
 • Számviteli politika, számlarend, egyéb szabályzatok elkészítése, karbantartása
 • Jogszabályi változások követése, tájékoztatás a számvitelt és adókat érintő törvények, rendeletek változásairól

Adótanácsadás

Gazdasági tanácsadás